Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Link til sak. Formålet er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Det er sentralt å sikre allmenhetens tilgang på informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen i loven innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i vårt styre og ledelse i
konsernet – i morselskapet Thor Halvorsen Holding AS 988 340 340. Link til proff.no
Konsernet har hoteller i egne selskaper med franchiseavtaler med Strawberry og Thon Hotels/Olav Thon Gruppen. Se mer informasjon om vårt felles arbeid i henhold til åpenhetsloven hos de respektive franchisegiverne:

Fil:Strawberry Logo.svg

Strawberry HotelsRapport for 2022:

https://www.strawberry.no/samfunnsansvar/

Følgende av konsernets selskaper har franchiseavtale med Strawberry Hotels:

Clarion Hotel Park Halden – Hotelldrift Park Halden AS 914 416 329 

Strømstad Spa & Resort – Strømstad AB 556672-8274

Son Spa – Son Spa AS 991 377 891

Hotel Riviera – Riviera Hotelldrift AS 921 624 182

Dalen Hotel - Dalen Hotel AS 957 569 323

 

Thon HotelsRapport 2022:

https://olavthon.no/Samfunnsansvar/apenhetsloven/

Følgende av konsernets selskaper har franchiseavtale med Thon Hotels:
 

Thon Hotel Vettre – Vettre Hotelldrift Org. 980 452 107

Thon Hotel Linne – Linne Hotelldrift Org. 830 516 972

Thon Hotel Halden – Halden Hotelldrift Org. 989 466 917

Published on
Share: