Som drifts- og eiendomsbesitter har vi en unik mulighet til å optimalisere og utvikle våre hoteller.

Vi oppgraderer kontinuerlig og proaktivt alle våre eiendommer for å:
 

FORBEDRE GJESTEOPPLEVELSEN                        EFFEKTIVISERE DRIFT                        REDUSERE KILMAAVTRYKK 

Våre hoteller følger som basis bærekraftsprogrammene til deres respektive kjedeaffiliasjoner. 

Les mer om kjedens bærekrafts programmene her:

 

Strawberry

Strawberry

thonhotels

Thon Hotels

dehistoriske

Historic Hotels of Norway

nordichotelsresort

Nordic Hotels & Resorts

 

Utover kjedeprogrammene involverer hotellene seg både i lokale- og regionale prosjekter som reflekter i hotellenes og NHGs verdier, eksempler på dette er:

 • Kystplanken: Naturvernforbundet
 • Strandrydding
 • Badeaksjoner: Hotellet donerer per deltakende som bader i havet
 • Lokale idrettsforeninger
 • Lærlingordninger
 • Studie og høyskoleprosjekter
 • Bevaring av historiske bygninger
 • Benytter lokale innkjøp og bedrifter for utføring av arbeid
 • Integrasjonsprosjekter via offentlige institusjoner, f.eks NAV.
 • Egenprodusert honning 
 • El-ladere til elbil.
 • mm
   

Bygninger og installasjoner

Som eiendomsbesitter er vi interessert i å stadig gjøre hotellene mer effektive og redusere miljøavtrykk. Dette er god økonomi og «win-win» for alle parter. 

Generelt for våre hoteller er:

 • Alle hoteller bærekrafts og energisertifisert av eksterne aktører, Miljøfyrtårn, Iso, etc. 
 • Kontinuerlig oppgradering av anlegg for å mer effektivt benytte energi, f.eks. gjennom investering i moderne teknologi som varmepumper.
 • Opplæring og støtte av driftsorganisasjoner for å bruke anleggene korrekt og optimalisere energibruk. 
 • Være stadig søkende etter nye og bedre løsninger for å bedre våre hoteller. 
   

 

Son Spa, Strömstad Spa & Resort og Thon Hotel Halden bruker avanserte sjøvannsvarmepumper for å varme opp basseng og bygg

PMI Go Green - Med Teknologi som verktøy:

NHG har en ambisjon sammen med plattformeier, d2o, og Nordic Choice Hotels om å lage et digitale verktøy for å kartlegge, redusere og prognostisere klimautslipp.

Sentralt i plattformen er visualisering av klimautslipp per gjest og hvordan små og store tiltak fra investeringer til driftsendringer bidrar til at hotellet når sine bærekraftsmål og økonomi. 
Gjennom S.M.A.R.T (specific, measurable, achievable, relevant, and timely) målsetninger motivere medarbeidere og ledere til å aktivt jobbe med bærekraftsplatformen, på lik linje som andre aktiviteter i hotellet.  

I fremtiden vil hotellene kunne skape klimaresultatrapporter på lik linje med finansielle rapporter og bli målt på dette. 
 

Gogreen

Kilde; d2o